Lotta Svärd


Lotta Svärd Förtjänstkors
Lotta Svärd Ansioristi


Lotta Svärd Förtjänstmedalj
Lotta Svärd Ansiomitali


Lotta Svärd Medlemsmärke
Lotta Svärd Jäsenmerkki

Utdelad i 171 362 exemplar varav detta är nr 17055. Årsstämpel V5 = 1926


Märke för 10 års medlemskap
Lotta Svärd 10-vuoden ansiomerkki
Omgjort till skruvfäste
Numrerad 3349

Utdelad i 49099 numrerade exemplar


Märke för 20 års medlemskap
Lotta Svärd 20-vuoden ansiomerkki
Nummer 7758

Utdelad i 12306 numrerade exemplar


Medlemsmärke för stödjande medlem
Lotta Svärd tukijäsenmerkki

Utdelad i 644 numrerade exemplar


Medlemsmärke för små-lottorna
Pikkulottien jäsenmerkki


Lotta Svärds kursmärke
Lotta Svärd yleiskurssimerkki
Numrerad 19318

Utdelad i 79550 numrerade exemplar


Sjuksköterske-kurs märke
SAIRAANHOITOAPULAISKURSSIN SUORITTANEEN LOTAN MERKKI

Utdelad i 718 numrerade exemplar


Veterinär kurs märke
ELÄINLÄÄKINTÄKURSSIN SUORITTANEEN LOTAN MERKKI

Utdelad i 118 numrerade exemplar


Radio kurs märke
RADISTIKURSSIN SUORITTANEEN LOTAN MERKKI

Utdelad i 908 numrerade exemplar