Flygaren Nils Häggbom


Nils Häggbom


Född 1899-01-12 i Sundsvall
Död 1948-11-19 i Bromma


Gjorde sin uppflygning hos Nordiska Aviatik’s flygskola i Furusund den 15 mars 1918 och blev godkänd för internationellt aviatördiplom nr 115 den 6 april.

Den 26 mars avreste Nils som frivillig nummer 416 (löneklass IV) till Finland där han uppgick i det nybildade finska flygvapnets (Suomen Ilmavoimat) första flygavdelning.

En Albatross B.II av samma typ som Nils flög.
Finska Flygvapnets Albatross med benämning F.2 fotad i Vasa den 16 mars 1918

Den 13 april inträffade haveriet nr 2, vid Tammerfors-basen. Hygerth hade skickat upp den endast elementärt utbildade föraren Nils Häggbom, skolad ungefär vid årsskiftet vid N.A.B:s flygskola i Furusund, med uppgift att fälla bomber vid Valkeakoski. En nytillkommen flygspanare, svenske reservlöjtnanten vid infanteriet John Broman hade beordrats deltaga i uppdraget. Flygplanet var det av Hygerth på sin tid överförda ”F 2”, det första Albatros-biplanet. En alltför brant sväng under stigning, omedelbart
efter starten, för att undvika flygning över stadens område, medförde
störtning och totalhaveri. Häggbom skadades svårt, Broman lindri
gare.Kopia på Nils uppflygningsprotokoll från den 15 mars 1918.