Nils Häggbom


Flygaren Nils Häggbom
Född 1899-01-12 i Sundsvall
Död 1948-11-19 i Bromma

Tog aviatördiplom nr 115 vid Nordiska Aviatik’s flygskola i Furusund våren 1918

Den 26 mars avreste Nils som frivillig nummer 416 (löneklass IV) till Finland där han uppgick i det nybildade finska flygvapnets (Suomen Ilmavoimat) första flygavdelning.

En Albatross B.II av samma typ som Nils flög (denna tillhörde dock svenska flygvapnet)
Finska Flygvapnets Albatross med benämning F.2 fotad i Vaasa den 16 mars 1918

Den 13 april inträffade haveriet nr 2, vid Tammerfors-basen. Hygerth hade skickat upp den endast elementärt utbildade föraren Nils Häggbom, skolad ungefär vid årsskiftet vid N.A.B:s flygskola i Furusund, med uppgift att fälla bomber vid Valkeakoski. En nytillkommen flygspanare, svenske reservlöjtnanten vid infanteriet John Broman hade beordrats deltaga i uppdraget. Flygplanet var det av Hygerth på sin tid överförda ”F 2”, det första Albatros-biplanet. En alltför brant sväng under stigning, omedelbart
efter starten, för att undvika flygning över stadens område, medförde
störtning och totalhaveri. Häggbom skadades svårt, Broman lindri
gare.