Åke Nettelblad


Per Åke Nettelblad
Bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv
Född 1893-12-20 i Stockholm
Död 1970-12-11 i Vänersborg


Släpspänne för:
Riddare av Nordstjärneorden
Förtjänstmedalj för Frivilliga Sjukvården
Finska Vinterkrigets minnesmedalj i brons


Släpspänne för:
Förtjänstmedalj för Frivilliga Sjukvården
Finska Vinterkrigets minnesmedalj i brons

error: Content is protected !!