C.A. Hagendahl


Carl Adolf Hagendahl
Grosshandlare
Född 1825-05-25 i Örebro
Död 1902-08-20 i Örebro


Riddarbrev till Vasaorden
Tilldelad Hagendahl 1865-01-28


Diplom för utnämnande till Ledamot i Föreningen för Svensk Hemslöjd

error: Content is protected !!