Carl Axel Torén


Överste Carl-Axel Oskar Torén
Född 1887-03-08 i Stockholm
Död 1961-10-21 i Saltsjöbaden


Denna bandribba har med största sannolikhet tillhört Torén då han är den ende med exakt denna kombination av ordnar jag hittat.

Kommendör av Svärdsorden
Riddare av Vasaorden
Kommendör av Tyska Örnorden

error: Content is protected !!