Personalförbund/sällskap


G.U.S.
Göteborgs Underofficerssällskap


SUS
STOCKHOLMS UNDEROFFICERSSÄLLSKAP


SUOF
SVENSKA UNDEROFFICERSFÖRBUNDET


POF = PLUTONOFFICERSFÖRBUNDET


FUF = FÖRSVARETS UNDEROFFICERSFÖRBUND


FDM = Kamratföreningen Före Detta Militärer


KOF = KOMPANIOFFICERSFÖRBUNDET


ORF = OFFICERARNAS RIKSFÖRBUND


VOR
Värnpliktiga Officerares Riksförbund


INTENDENTURKÅRENS UNDEROFFICERSSÄLLSKAP


FCPF = FÖRSVARETS CIVILA PERSONALFÖRBUND


STOCKHOLMS LANDSTORMS BEFÄLSFÖRENING


SFRU = Svenska Reservunderofficersförbundet


ROSIS = Reservofficerssällskapet i Svealand


LAOS = LUNDS AKADEMISKA OFFICERSSÄLLSKAP


VUOR = VÄRNPLIKTIGA UNDEROFFICERARES RIKSFÖRBUND
Bildad 1952


SVERIGES KRISTLIGA OFFICERSFÖRBUND


I19 S1B UBEFFÖRENING


error: Content is protected !!