Personalförbund/sällskap


G.U.S.
Göteborgs Underofficerssällskap


SUS
STOCKHOLMS UNDEROFFICERSSÄLLSKAP


SUOF
SVENSKA UNDEROFFICERSFÖRBUNDET


VOR
Värnpliktiga Officerares Riksförbund


INTENDENTURKÅRENS UNDEROFFICERSSÄLLSKAP


error: Content is protected !!