Artilleriet


A1 – Svea ArtilleriregementeA2 – Göta Artilleriregemente


A2 CIF
Kungliga Göta Artilleriregementes Civila Idrottsförening


G.U.S
ÖSB – A2 – RUOG – LV6 – KA4 – F9
GUS = Göteborgs Underofficerssällskap


GÖTA ARTILLERIREGEMENTES KAMRATFÖRENING
Bildad 1934


A3 – Wendes Artilleriregemente
A3 IF
Kungliga Wendes Artilleriregementes IF
Bildad 1909


A4 – Norrlands Artilleriregemente


A4 IF
Bildad 1902
A5 – Upplands Artilleriregemente


A5 SIGNALSKOLAN


K. UPPLANDS A. R. KAMRATFÖR.


A5 IF


A6 – Smålands Artilleriregemente


A6 SKYTTE O I. F.
Bildad 1907


A7 – Gotlands ArtilleriregementeA8 – Norrlands Artilleribataljon


A8 IF
Bildad 1920


A9 – Bergslagens Artilleriregemente


A9 IF 1944
Bildad 1944


Kamratföreningen Bergslagsartilleristerna


A9 – Karlsborgs Artilleriregemente (1920-1936)

VRÅL-MUCK 1936
Kungl. Karlsborgs Luftvärnsartillerireg.


ArtSS = Artilleriets Stridsskola


ARTILLERISKJUTSKOLAN SKILLINGARYD
1903-1948


ALLMÄNNA / OIDENTIFIERADE


13


UBF 41


ARTILLERIBEFÄLSFÖRENINGEN 1924


POSITIONSARTILLERIETS KAMRATFÖRENING
Bildad 1930

error: Content is protected !!