Svenska Miniatyrer


SERAFIMERORDEN


SVÄRDSORDEN


Riddare av 2 klass

Svärdstecknet


NORDSTJÄRNEORDEN

Riddare av Nordstjärneorden (RNO)


VASAORDEN

RIDDARE AV VASAORDEN (RVO)


Vasamedaljen i guld (Förgyllt silver)

Vasamedaljen i silver


VADSTENA ADLIGA JUNGFRUSTIFT


GustaV VI Adolf Jubileumsminnestecken 1967


Carl XVI Gustaf 50 år
Jublieumsminnestecken utdelat 1996 i 498 exemplar


1912 års sommarolympiad minnesmedalj


För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst


En medaljribba i miniatyr tillhörande en än så länge okänd person

Riddare av Vasaorden
Svenska Brigadens minnesmedalj
Polonia Restituta 1918 (okänt vilken klass)
Deutsches Rotes Kreuz
Für Vaterland 1914 (tysk minnesmedalj)
GGSD 29-11-37 (Föreningen ”Gamle Georg Stage Drenge”)


En miniatyrkedja tillhörande en än så länge oidentifierad fransk medborgare

1. Legion de Honour (med briljanter)
2. Ordre des Palmes académiques (med briljanter)
3. Ordre du Mérite agricole (med briljanter)
4. Svenska Vasaorden
5. Italienska Kronorden
6. Svenska Svärdsorden, riddare 2dra klass
7. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden


Miniatyrribba från en ännu okänd person


En medaljribba från en ännu okänd person.
Jag är dock ganska säker på att den kommer att gå att identifiera.

 1. Svärdstecknet (ska nog egentligen vara svärdsorden)
 2. Nordstjärneorden
 3. Lingiaden 1949 minnesmedalj
 4. För förtjänster om Sjövärnskåren
 5. Norska S:t Olav orden
 6. Rysk silvermedalj ”För Nit”

En miniatyrribba som jag misstänker har tillhört Albin Johansson. Men jag har inte kunnat verifiera om han fick den rumänska medaljen

Svenska Nordstjärneorden
Stockholms Förtjänstmedalj (S:t Eriksmedaljen)
Rumänska ”Meritul Comercial si Industrial” medaljen i förgyllt silver


 1. Kungliga Vasaorden
 2. Hemvärnets Guldmedalj
 3. Civilförsvarsförbundets förtjänstmedalj i silver

 1. Svärdstecknet
 2. Kungliga Patriotiska Sällskapet ”För framstående förtjänster om yrkenas förkofran”.

Denna miniatyrkedja har troligtvis tillhört en svensk veterinär som tjänstgjort i Finland.


Minityrribba med två medaljer för FN-tjänstgöring


En miniatyrkedja som tillhört en ännu ej identifierad men troligtvis högt uppsatt medlem av Röda Korset.

 • Kungliga Vasaorden
 • Bulgariska Civilförtjänstorden
 • Polska Polonia Restituta 1918 orden
 • Preussiska Röda kors medaljen 2 klass
 • Preussiska Röda kors medaljen 3 klass
 • Ottomanska Röda halvmånens förtjänstmedalj 3 klass
 • Okänd och saknas
 • Okänd och saknas

En miniatyrribba tillhörande en oidentifierad individ bestående av:

1. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Lång och trogen tjänst
2. Civilförsvarsförbundets förtjänstmedalj i guld
3. Österrikiska Röda korsets hederstecken
4. Preussiska Röda kors medaljen av 3:e klass


Miniatyrribba till en okänd (och troligtvis ej identifierbar) person bestående av:

1. Vasaorden
2. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Långvarig trogen tjänst
3. Skytteförbundets Överstyrelse
4. Göteborgs- och Bohus Läns Skytteförbund
5. Göteborgs Skyttegille
6. Kvibergs Skytteförening


Riddare av Nordstjärneorden samt riddare av Vasaorden


Miniatyrribba tilldelad en Finländare bestående av:

1. Riddare av Finska Lejonorden
2. Frihetskorsets ordens medalj för civila förtjänster av 2:a klass
3. Riddare av Vasaorden


Miniatyrribba bestående av:
1. Riddare av Vasaorden
2. Civilförsvarets förtjänstmedalj i guld
3. Svensk-Finsk förtjänstmedalj


1. Västmanlands Landstormsförbund
2. Saknas


En än så länge oidentifierad miniatyrribba bestående av:
Riddare av Nordstjärneorden
Svenska Röda Korsets silvermedalj
Riksluftskyddsförbundets silvermedalj
Civilförsvarets förtjänstmedalj i guld
Finska Pro Benignitate Humana


En enorm miniatyrribba till en än så länge oidentifierad person:
1. Riddare av Vasaorden
2. Vasamedaljen i guld
3. Minnesmedaljen för Lingiaden 1949
4. Minnesmedaljen för fotbolls-VM 1958
5. Medalj för
6. Danmark – Pro Dania
7. Finland – Minnesmedaljen Pro benignitate humana
8. Grekland – Fenixorden
9. Belgien – Leopold II:s orden
10. Italien – Italienska Förtjänstorden
11. Italien – Ordine della Stella della Solidarità italiana (Solidaritetens stjärnorden)
12. Frankrike – Ordre de la Santé publique
13. Frankrike – Ordre du Mérite sportif
14. Grekland – Georg I:s orden
15. Tunisien – Nishan-Iftikhar orden
16. Ungern – Ungerska förtjänstorden
17. Polen – Polonia Restituta
18. Frankrike –


En miniatyrkedja bestående av:
1. Kungliga Nordstjärneorden (troligtvis)
2. Kungliga Vasaorden
3. Spanska Isabella den katolskas orden
4. Tunisiska Nichan Iftikhar
5. Italienska Kronorden
6. Franska Hederslegionen


En miniatyrribba bestående av:
1. Vasaorden
2. Österrikiska Röda korsets hederstecken
3. Preussiska Röda kors medaljen av 3:e klass


En miniatyrribba bestående av:
1. Riddare av Vasaorden
2. Kommendör av Fransk Hederslegionen
3. Kommendör av Polska Polonia Restituta orden 1918


En miniatyrribba bestående av:
1. För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst
2. Förtjänstmedalj i guld från Försvarsorganisationerna – Helsingborgs Försvarskommitté
3. Hälsingborgs Befälutbildningsförbund förtjänstmedalj
4. FN-medalj för UNTSO
5. FN-medalj för UNDOF


Miniatyrribba
Jubileumsminnestecken 1948
HM. Konungens medalj från Gustaf VI Adolf med högblått band
H.M. Konungens medalj från Carl XVI Gustaf med serafimerband


Jubileumsminnesmedaljer


En miniatyrribba bestående av:
Riddare av Svärdsorden
Skid- och Frilutfsfrämjandets jubileumsmedalj 1892-1967
Riddare av Norska S:t Olavsorden


Miniatyribba bestående av:
Riddare av Nordstjärneorden
Norska Röda korsets förtjänstkors
Ungerska Crux Rubra Hungarica 1922
Danska Röda korsets medalj för ”Dansk krigsfangehjelp 1914-1919”
Tyska Röda korsets förtjänstkors
Österrikisk ”Salvator Mundi” medalj


En så länge oidentiferad miniatyrribba bestående av:
Nordstjärneorden
Vasaorden
Litteris et Artibus
Förtjänstmedalj från frivilliga sjukvården
Stockholms stads förtjänstmedalj (S:t Eriksmedaljen)


error: Content is protected !!