Svenska Miniatyrer


SERAFIMERORDEN


SVÄRDSORDEN


Riddare av 2 klass

Svärdstecknet


NORDSTJÄRNEORDEN

Riddare av Nordstjärneorden (RNO)


VASAORDEN

RIDDARE AV VASAORDEN (RVO)


Vasamedaljen i guld (Förgyllt silver)

Vasamedaljen i silver


1912 års sommarolympiad minnesmedalj


En medaljribba i miniatyr tillhörande en än så länge okänd person

Riddare av Vasaorden
Svenska Brigadens minnesmedalj
Polonia Restituta 1918 (okänt vilken klass)
Deutsches Rotes Kreuz
Für Vaterland 1914 (tysk minnesmedalj)
GGSD 29-11-37 (Föreningen ”Gamle Georg Stage Drenge”)


En miniatyrkedja tillhörande en än så länge oidentifierad fransk medborgare

1. Legion de Honour (med briljanter)
2. Ordre des Palmes académiques (med briljanter)
3. Ordre du Mérite agricole (med briljanter)
4. Svenska Vasaorden
5. Italienska Kronorden
6. Svenska Svärdsorden, riddare 2dra klass
7. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden


Miniatyrribba från en ännu okänd person


En medaljribba från en ännu okänd person.
Jag är dock ganska säker på att den kommer att gå att identifiera.

 1. Svärdsmedaljen
 2. Nordstjärneorden
 3. Lingiaden 1949 minnesmedalj
 4. För förtjänster om Sjövärnskåren
 5. Norska S:t Olav orden
 6. Rysk silvermedalj ”För Nit”

Svenska Nordstjärneorden
Stockholms Förtjänstmedalj (S:t Eriksmedaljen)
Rumänska ”Meritul Comercial si Industrial” medaljen i förgyllt silver


 1. Kungliga Vasaorden
 2. Hemvärnets Guldmedalj
 3. Civilförsvarsförbundets förtjänstmedalj i silver

 1. Svärdstecknet
 2. Kungliga Patriotiska Sällskapet ”För framstående förtjänster om yrkenas förkofran”.

Denna miniatyrribba har troligtvis tillhört en svensk läkare som tjänstgjort i Finland


Denna miniatyrkedja har troligtvis tillhört en svensk veterinär som tjänstgjort i Finland.


Minityrribba med två medaljer för FN-tjänstgöring


En miniatyrkedja som tillhört en ännu ej identifierad men troligtvis högt uppsatt medlem av Röda Korset.

 • Kungliga Vasaorden
 • Bulgariska Civilförtjänstorden
 • Polska Polonia Restituta 1918 orden
 • Preussiska Röda kors medaljen 2 klass
 • Preussiska Röda kors medaljen 3 klass
 • Ottomanska Röda halvmånens förtjänstmedalj 3 klass
 • Okänd och saknas
 • Okänd och saknas

En miniatyrribba tillhörande en oidentifierad individ (och som troligtvis inte kommer gå att identifiera) bestående av:

1. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Lång och trogen tjänst
2. Civilförsvarsförbundets förtjänstmedalj i guld
3. Österrikiska Röda korsets hederstecken
4. Preussiska Röda kors medaljen av 3:e klass


Miniatyrribba till en okänd (och troligtvis ej identifierbar) person bestående av:

1. Vasaorden
2. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Långvarig trogen tjänst
3. Skytteförbundets Överstyrelse
4. Göteborgs- och Bohus Läns Skytteförbund
5. Göteborgs Skyttegille
6. Kvibergs Skytteförening


Riddare av Nordstjärneorden samt riddare av Vasaorden


error: Content is protected !!