Svenska Miniatyrer


SERAFIMERORDEN


SVÄRDSORDEN


Riddare av 2 klass


NORDSTJÄRNEORDEN


VASAORDEN

RIDDARE AV VASAORDEN (RVO)


VASAMEDALJEN


1912 års sommarolympiad minnesmedalj


En medaljribba i miniatyr tillhörande en än så länge okänd person

Riddare av Vasaorden
Svenska Brigadens minnesmedalj
Polonia Restituta 1918 (okänt vilken klass)
Deutsches Rotes Kreuz
Für Vaterland 1914 (tysk minnesmedalj)
GGSD 29-11-37 (Föreningen ”Gamle Georg Stage Drenge”)


En miniatyrkedja tillhörande en än så länge oidentifierad fransk medborgare

1. Legion de Honour (med briljanter)
2. Ordre des Palmes académiques (med briljanter)
3. Ordre du Mérite agricole (med briljanter)
4. Svenska Vasaorden
5. Italienska Kronorden
6. Svenska Svärdsorden, riddare 2dra klass
7. Italienska Sankt Mauritius- och Lazarusorden


Miniatyrribba från en ännu okänd person


En medaljribba från en ännu okänd person.
Jag är dock ganska säker på att den kommer att gå att identifiera.

  1. Svärdsmedaljen
  2. Nordstjärneorden
  3. Lingiaden 1949 minnesmedalj
  4. För förtjänster om Sjövärnskåren
  5. Norska S:t Olav orden
  6. Rysk silvermedalj ”För Nit”