Infanteriet


I1 – Svea Livgarde


I1 SKF
1.1.1928

Bildad 1928


LIVKOMPANIET


KONGL. SVEA LIFGARDE – 1967 7 KOMPANIET 1968


I1 UOFF SKF – 13/3 1904


SVEA GARDESFÖRENING


SVEA GARDESF. 20-ÅRSJUBILEUM


I1 K1 – GARDESMUSIKKÅRERNAS KAMRATFÖRENING


I1 K1 – GARDESMUSIKKÅRERNAS KAMRATFÖRENING
FörtjänstmärkeKUNGL SVEA LIVGARDES IK 1889
Bildad 1889


KUNGL. SVEA LIFGARDE 1521-1926


FÄLTSJUAN


PÅ VAKT FÖR SVERIGE – FÄLTPOST 42251
Fältpost 42251 = 1:a självständiga bilplutonen I1


Kamratföreningen 30111
18.3 1942


I1 1963-64
JÄGARPLUTON


MC-SKOLAN I1 1948


I2 – Göta Livgarde


I2 – KUNGL GÖTA LIVGARDE


GÖTA GARDESFÖRENING
Numrerad: 409


730 – I2 – 1935


I2 – Värmlands Regemente


KUNGL. VÄRMLANDS REGEMENTES IDROTTSFÖRENING
Bildad 1913


VARGBATI3 – Livregementets Grenadjärer


I3 IF 1907
Bildad 1907


I3 MUSIKKÅRS KAMRATFÖRENING


I4 – Livgrenadjärregementet


LIVGRENADJÄRKÖREN


34. ETDKOMPANIET 1940


I4 IF
Bildad 1907
Märkesmodellen från 1928PIJLIJÄNKKÄ


VITÅFORS-VITEMÖLLE-ÅLABODARNE
2 Kompaniet I4 – 1940


I5 – Jämtlands Fältjägarregemente


FÄLTJÄGARNA


FÄLTJÄGARNAS IF
1919


JÄGARSKOLAN I5


I5 IF
Bildad 1909


VOJAKKALA-GÄDDEDE
PÅ VAKT 1939-1940
5. KOMP. I5


NOWODWOR


LUPPIO- SÄTER
30240
1940-43


I6 – Norra Skånska Infanteriregementet


I6 IF


I7 – Södra Skånska Infanteriregementet


SOLDATGÅRDEN I7


V BATALJONEN I7 1941


I7 IF
Bildad ??


TRETTIOSJUNDE INFANTERIREGEMENTETI8 – Upplands RegementeI9 – Skaraborgs Regemente


I9 KAMRATFÖRENING


14. komp. I9 15/4 – 15/9 1940


SKARABORGS RUSTHÅLL

I10 – Södermanlands Regemente


PBAT I10


I.10 23/8 1936


SÖDERMANLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING


SÖDERMANLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING


K. SÖDERMANLANDS REG. SKF.
Bildad 1943


K. SÖDERMANLANDS REG. SKF.
Bildad 1943


SÖDERMANLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING


I11 –
Kronobergs infanteriregemente


III – I – 41
3e Bataljonen I41 (I41 var ett dubbleringsregemente från I11)


I41 – Första bataljonen 1945

I12 – Norra Smålands Regemente


K. JÖNKÖPINGS KALMAR REG:TES IDROTTSFÖRENING
Bildad 1912
Märket är från före namnbytet 1949


K. JÖNKÖPINGS KALMAR REG:TES IDROTTSFÖRENING
Bildad 1912
Märket är från före namnbytet 1949


K. NORRA SMÅLANDS REG:TES IDROTTSFÖRENING
Bildad 1912
Märket är från efter namnbytet 1949


PI-AVD I12 1941-1942


SMÅLANDS KAROLINER


2 Plutonens Kamratförening
11 Kompaniet I12I13 – Dalregementet

KUNGL. DALREGEMENTETS IDROTTSFÖRENING
Bildad 1908


KUNGL. DALREGEMENTETS IDROTTSFÖRENING KLUBBMÄSTERSKAP


I13 – 1936-1946 – ROMMEHED


I14 – Hälsinge Regemente


11 SK. KOMP. I14 – I FÄLT – 1940-1941


REGEMENTETS DAG MOHED 1958


REGEMENTETS DAG – KUNGL. HÄLSINGE REG. 1959Kungliga Hälsinge regementes IF
Bildad 1907


KLUBBMÄSTERSKAP HANDBOLL 1940


I FÄLT 1945
5 KOMP I.44


I15 – Älvsborgs Regemente


K. ELFSBORGS REG:S IF
Bildad 1907


KUNGL. ELFSBORGS REG:TES KRIGARFÖRENING


MINNESFESTEN FRISTAD 1914


I16 – Hallands Regemente


12. JÄGARNA I46 1941


Dubbleringsregementet I46 uppsatt av I16
Märket i silver delades ut för som belöning


Dubbleringsregementet I46 uppsatt av I16
Märket i brons fanns att köpa för regementets personal


FO31


I16


I16 IF
Bildad 1909
ATT VILJA ÄR ATT KUNNA


POSSE EST VELLE = ATT VILJA ÄR ATT KUNNA


I17 – Bohusläns Regemente


I17 IF
Bildad 1908


FÄLTPOST 42777 1943

FP42777 = 47:e etappdepåinfanterikompaniet I17


I18 – Västmanlands Regemente


K. VÄSTMANLANDS REG. KAMRATFÖRENING


2. KOMP. 1914
I.18


I18 – Gotlands Regemente


I18 1941-1951


I27 – G.I.K.F. I18


I27 – G.I.K.F. I18


GRKF – I27 – P18 – I18


I19 – Norrbottens Regemente


NORRBOTTENS REG:TES KAMRATFÖRENING


NORRBOTTENS REG:TES KAMRATFÖRENING


NORRBOTTENS REG:TES KAMRATFÖRENING


SKIDLÖPARBATALJONENI19:s IF
Bildad 1908
Äldre märket


I19:s IF
KUNGL. NORRBOTTENS REGEMENTES IF
1908-1948

Norrbottens Regementes Idrottsförenings Skidlöparmärke


GARNDEPÅN I19PÅ VAKT VID GRÄNSERNA
2. KOMP


I19 S1B UBEFFÖRENING


I20 – Västerbottens Regemente


FÄLTPOST 31123


FÄLTPOST 22323I20 Idrottsförening


I20 MUCK


I21 – Västernorrlands Regemente


I21 IF
Bildad 1906ÅNGERMANLANDS REGEMENTE (I51)
VAR ETT DUBBLERINGSREGEMENTE TILL I21 VERKSAMT MELLAN 1941-1945


Arméns Jägarskola


ARMÉNS JÄGARSKOLA


ARMÉNS JÄGARSKOLA 1945-1955


ARMÉNS JÄGARSKOLAS IF
Bildad 1945


ALLMÄNNA / OIDENTIFIERADE


Fo 67 GILLE
Försvarsområde 67 = Kalix försvarsområde


NN = Nedre Norrlands militärområde


TYSKLANDSDETACHEMENTET 1945


error: Content is protected !!