Flygaren Nils Häggbom


Nils Häggbom


Född 1899-01-12 i Sundsvall
Död 1948-11-19 i Bromma


Gjorde sin uppflygning hos Nordiska Aviatik’s flygskola i Furusund den 15 mars 1918 och blev godkänd för internationellt aviatördiplom nr 115 den 6 april.

Den 26 mars avreste Nils som frivillig nummer 416 (löneklass IV) till Finland dit han anlände den 30 mars.

Minnesmedaljen för Tammerfors befrielse tyder på att han på något sätt deltog i stormningen av staden den 6 april.

Omkring den 12 april 1918 uppgick han i det nybildade finska flygvapnets (Suomen Ilmavoimat) första flygavdelning för att den 13 april krascha i samband med ett uppdrag där man skulle bomba staden Valkeakoski.

En Albatross B.II av samma typ som Nils flög.
Finska Flygvapnets Albatross med benämning F.2 fotad i Vasa den 16 mars 1918

Den 13 april inträffade haveriet nr 2, vid Tammerfors-basen. Hygerth hade skickat upp den endast elementärt utbildade föraren Nils Häggbom, skolad ungefär vid årsskiftet vid N.A.B:s flygskola i Furusund, med uppgift att fälla bomber vid Valkeakoski. En nytillkommen flygspanare, svenske reservlöjtnanten vid infanteriet John Broman hade beordrats deltaga i uppdraget. Flygplanet var det av Hygerth på sin tid överförda ”F 2”, det första Albatros-biplanet. En alltför brant sväng under stigning, omedelbart
efter starten, för att undvika flygning över stadens område, medförde
störtning och totalhaveri. Häggbom skadades svårt, Broman lindri
gare.

Flygplanet efter kraschen den 13 april.
Detta foto är taget en tid efter flygolyckan


Kopia på Nils uppflygningsprotokoll från den 15 mars 1918.
Källa: Kungliga Svenska Aeroklubbens arkiv, volym F IV:1


Häggboms stamkort som frivillig i Svenska Brigaden
Källa: Karl Axel Hallströms arkiv
Riksarkivet, SE/KrA/0035:0318/0/3


Häggboms medaljkort
Källa: Finlands Riksarkiv


error: Content is protected !!