Nordstjärneorden


Se även sidan med varianter av Nordstjärneorden genom att klicka här

Kedja för kommendör med stora korset (KmstKNO)


Kommendör med stora korset (KmstKNO)


Kraschan för storkors
Typ 1, -1871


Kraschan för storkors
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för storkors
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för storkors
Typ 4, 1951-


Kommendör (KNO)
Typ 1 (före 1974)


Kommendör (KNO)
Typ 2 (efter 1974)


Kraschan för kommendör
Typ 1, -1871


Kraschan för kommendör
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för kommendör
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för kommendör
Typ 4, 1951-


Riddare av första klass (RNO1kl)
Typ 1 (före 1974)


Riddare av första klass (RNO1kl)
Typ efter 1974
Denna är tilldelad den isländske avdelningschefen Aðalsteinn Maack


Riddare av andra klass (RNO)


Nordstjärnemedaljen

error: Content is protected !!