Nordstjärneorden


Kedja för kommendör med stora korset (KmstKNO)


Kommendör med stora korset (KmstKNO)


Kraschan för storkors
Typ 1, -1871


Kraschan för storkors
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för storkors
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för storkors
Typ 4, 1951-


Kommendör av första klass (KNO1kl)


Kraschan för kommendör
Typ 1, -1871


Kraschan för kommendör
Typ 2, 1871-1919


Kraschan för kommendör
Typ 3, 1919-1951


Kraschan för kommendör
Typ 4, 1951-


Riddare av första klass (RNO1kl)

Denna är troligtvis tillverkad i Frankrike under 1800-taletFörgylld brons = utdelad till utländsk medborgare


Riddare av andra klass (RNO)


Nordstjärnemedaljen