Miniatyrer


VR3 1918
Detta exemplar har tillhört den svenske frivillige piloten Nils Häggbom


VM1 1918