Skyddskårerna


Skyddskårens förtjänstkors i guld
Suojeluskunnan kultainen ansioristi

Guldkorset delades ut i 5 exemplar, dock finns ett antal ”wearer’s copy” på marknaden


Skyddskårens förtjänstkors i silver – typ 1
Suojeluskunnan hopeinen ansioristi – tyyppi 1
Silverkorset delades ut i 524 exemplar av alla typer


Skyddskårens förtjänstkors i silver – typ 2
Suojeluskunnan hopeinen ansioristi – tyyppi 2


Skyddskårens förtjänstkors i silver – typ 3
Suojeluskunnan hopeinen ansioristi – tyyppi 3


Skyddskårens förtjänstkors i silver – typ 4
Suojeluskunnan hopeinen ansioristi – tyyppi 4


Skyddskårens förtjänstkors i järn – typ 1
Suojeluskunnan rautainen ansioristi – tyyppi 1
Järnkorset delades ut i 2494 exemplar av alla typer


Skyddskårens förtjänstkors i järn – typ 2
Suojeluskunnan rautainen ansioristi – tyyppi 2


Skyddskårens förtjänstkors i järn – typ 3
Suojeluskunnan rautainen ansioristi – tyyppi 3


Skyddskårens förtjänstmedalj
Suojeluskunnan ansiomitali
Utdelad i omkring 9500 numrerade exemplar


Skyddskårens utmärkelsemedalj
Ansioluokan tunnustusmerkki
Utdelad i omkring 100 numrerade exemplar


Skyddskårens utmärkelsemedalj för militär gärning
Ansioluokan harrastusmerkki
Utdelad i omkring 2600 exemplar


Blå korset
Sininen risti


Blå kors med spänne ”1917-1918”
Sininen risti – ”1917-1918” solki


Blå korset – typ 1983
Sininen risti – tyyppi 1983


error: Content is protected !!