Miniatyrer


Sportförbundet förtjänstkors 1 klass
Typ 1945


Sportförbundet förtjänstkors 2 klass
Typ 1945


Sportförbundets silvermedalj
Typ 1945


Sportförbundets bronsmedalj
Typ 1945


error: Content is protected !!