Varianter


Kommendörskraschan av Vasaroden
Kraschaner av metall blev inte praxis i Sverige förrän 1871.
Denna är troligvis privattillverkad och från mitten på 1800-talet


error: Content is protected !!