Varianter


Kommendör av Nordstjärneorden
Troligtvis fransk 1800-tals tillverkning


Riddare av Nordstjärneorden i guld
Tilldelad den belgiske diplomaten Edouard de Jaegher den 30 november 1847


Riddare av Nordstjärneorden
Troligtvis tillverkad av J. Tostrup i Norge

error: Content is protected !!