Marinen / Flottan

KFIF = Kungliga Flottans IF
Omkring 1940


KFIF = KUNGLIGA FLOTTANS IDROTTSFÖRENING
Nyare version


FIK = Kungliga flottans IF Karlskrona
Bildad 1925


KFIK = Kungliga Flottans IK


Skeppsgossekåren


FM = Flottans Män


FM = Flottans Män


EN STARKARE SJÖMAKT – ETT STARKARE FOLK

Var namnet på en utställning som Föreningen Sveriges Flotta anordnade på Skansen med invigning den 29 april 1944


HMS DRAKEN 500


HMS GRIPEN 500


SJÖFARTSVERKET


SVERIGES FARTYGSBEFÄLSFÖRENING


H.M.S. TRE KRONOR


HMS UTTERN
AD UTRUMQUE PARATUS


1:a UBÅTSFLOTTILJEN


1:a UBÅTSFLOTTILJENFÖRENINGEN SVERIGES FLOTTA


FÖRENINGEN SVERIGES FLOTTA
Brons – Silver – GuldKungliga Sjöstridsskolans I o SkF
Bildad 1928Kustjagaren ROMULUS


Pansarskeppet OSCAR II


Jagaren UPPLAND


Flygplanskryssaren GOTLAND


Jagaren ÖLAND


Jagaren VISBY


Pansarskeppet SVERIGE


Jagaren SUNDSVALL


Jagaren Karlskrona


Jagaren NorrköpingU-BÅTS VAPNET


JAGAREN GÄVLE


JAGAREN KARLSKRONA


H.M.S. EHRENSKÖLD


H.M.S. NORDENSKJÖLD


H.M.S. GUSTAV V


H.M.S. ROMULUS


1940-ÅRS ROMULUSMÄN


JAGAREN NORRKÖPING


H.M.S. KLAS UGGLA


PANSARKRYSSAREN FYLGIA


JAGAREN VISBY


H.M.S. GOTLAND


JAGAREN MALMÖ


JAGAREN SUNDSVALL


HMS HALLAND


MINFARTYGET CLAS FLEMING


TB = TORPEDBÅT


TORPEDBÅTEN SPICA


HMS ÄLVSNABBEN


HMS DELFINEN


SVÄRDFISKEN 1952

SKEPPSBYGGMÄSTARE – MARININGENJÖRER
1798-1948


ÖRLOGS DAGEN – BLEKINGE DAGEN


1. K. B. C. S.
Ska enligt uppgift vara från 1:a Kustjägarbataljonen
FO 32
Försvarsområde 32


FÄLTPOST 16640 1940

FP16640 = Göteborgs skärgårds marina försvarsområde


MARINENS DISCIPLINNÄMNDNKD SIF
Norra Kustbevaknings Distriktets Skytte & Idrottsförening
CVK = Centrala Verkstadsskolan Karlskrona


MARINENS RÖJDYKARFÖRENING


MARINENS SJUKVÅRDSSKOLA


KARLSKRONA ÖRLOGSSKOLOR


SJÖSTRIDSSKOLAN


KK 41
KAMRATKLUBBEN 1941


DELFIN
9/2 1944


KVINNOFÖRBUNDET FÖR SVERIGES SJÖFÖRSVAR


FARTYGSAVDELNINGEN FMV


error: Content is protected !!