Ivar Aksel Kauranen


Jägaröverste Iivari Akseli Kauranen
Född 1896-07-30 i Joutsa
Död 1990-11-30 i Joutsa


Tog värvning i Preussiska 27:e Jägarbataljonens pionjörkompani 1916-01-28.
Deltog i striderna vid Misse-floden, Rigabukten, Schmarden och Lielupe.
Kauranen återvände till Finland 1918-02-25 tillsammans med jägarnas huvudstyrka. Under Frihetskriget tjänstgjorde han som revervväbel och plutonchef vid andra jägarregementet, tolfte jägarbataljonens andra kompani, serdermera tjänstgjorde han som kompanichef i samma enhet.
Deltog i följande strider under Frihetskriget:
Kalevankangas, Tammerfors, Kauksamo, Kivinebb, Raivola och Ino.

Under Vinterkriget tjänstgjorde han som chef för pionjärsskolan.

Under Fortsättningskriget blev han utnämnd till 7:e armékårens pionjärkommendör och tjänstgjorde som det fram till 1943.
Deltog i följande strider under Fortsättningskriget:
Ladoga Karelen, Petroskoj och Karhumäki
1943 flyttades han från fronttjänst till att bli pionjärinspektör vid högkvarteret och innehade denna tjänst till krigsslutet.

Grader:
Hilfsgruppenführer 1917-09-19
Reservväbel 1918-02-11
Fänrik 1919-06-26
Löjtnant 1921-05-16
Kapten 1924-12-06
Major 1933-08-31
Överstelöjtnant 1940-
Överste 1943-

Utmärkelser
Frihetskors 2 klass (VR2)
Frihetskors 3 klass (VR3)
Frihetskors 4 klass (VR4)
Finlands vita ros (SVR)
Frihetskrigets minnesmedalj med spänne (VsMM)
Vinterkrigets minnesmedalj (TsMM)
Fortsättningskrigets minnesmedalj (JsMM)
Jägarmärket
Ärekorset med svärd (Hindenburgkorset)


error: Content is protected !!