Övriga Officiella Medaljer


Bondetåget mot kommunismen 1930


Tysk-Finska Brödraskapskorset


Livräddningsmedaljen med svensk text


Livräddningsmedaljen med finsk text


Civilskyddsmedaljen 1 klass


Civilskyddsmedaljen 1 klass med spänne ”1939-1940”


Civilskyddsmedaljen 1 klass med spänne ”1941-1944”


Civilskyddsmedaljen 2 klass


Civilskyddsmedaljen 2 klass med spänne ”1939-1940”


Civilskyddsmedaljen 2 klass med spänne ”1941-1944”


Polisens Förtjänstkors i Guld


Polisens Förtjänstkors i Silver


Polisens Förtjänstmedalj i Guld


Polisens Förtjänstmedalj i silver


Brandmännens Förtjänstkors


Pro Benignitate Humana
Minnesmedaljen för humanitär verksamhet till förmån för
offren av Finlands krig 1941-1944


Militärläkarnas förtjänstmedalj


Fängelsevakternas Förtjänstkors


Fängelsevakternas förtjänstkors med spänne


Krigsinvalidernas Förtjänstkors


Krigsveteranernas Minneskors
Numrerad 321


Gränsvakternas förtjänstkors


Gränsvakternas förtjänstmedalj


Centralförbundet för social trygghet och hälsa’s förtjänstmedalj i brons
Tilldelad Henrik Leonard Lindström 30/12 1961


Centralförbundet för social trygghet och hälsa’s förtjänstmedalj i silver
Tilldelad Helvi Therman den 21/8 1987


Centralförbundet för social trygghet och hälsa’s förtjänstmedalj i guld
Tilldelad Kerttu Leppänen-Blomqvist den 13/3 1990


error: Content is protected !!