Svenska medaljgrupper


En medaljribba tillhörande J. Lindnér bestående av:
Gustav V jubileumsminnestecken 1948 (GV:sJmtII)
Hemvärnets guldmedalj (HvGM)
SLK Förtjänstmedalj i silver (SLKSM)
Örebro Befälsutbildningsförbund (ÖrebrobfbSM)


Medaljribba tillhörande en än så länge oidentifierad person bestående av:
1. Centralförbundet för befälsutbildning:s förtjänstmedalj i guld (CFBGM)
2. Hemvärnets guldmedalj (HvGM)
3. Skaraborgs Befälsutbildningsförbunds medalj i guld (SkarabbfbGM)
4. Vinterkrigets minnesmedalj i brons


En medaljribba tillhörande en en så länge oidentifierad person bestående av:

1. Okänd och saknas
2. Hemvärnets guldmedalj
3. Lottakårens förtjänstmedalj i silver
4. Finska Vinterkrigets minnesmedalj med svärd och spänne Lappi
5. Minnesmedaljen för FN-insatsen UNEF

error: Content is protected !!