Svenska medaljribbor


En medaljribba tillhörande J. Lindnér bestående av:
Gustav V jubileumsminnestecken 1948 (GV:sJmtII)
Hemvärnets guldmedalj (HvGM)
SLK Förtjänstmedalj i silver (SLKSM)
Örebro Befälsutbildningsförbund (ÖrebrobfbSM)


Medaljribba tillhörande en än så länge oidentifierad person bestående av:
Centralförbundet för befälsutbildning:s förtjänstmedalj i guld (CFBGM)
Hemvärnets guldmedalj (HvGM)
Skaraborgs Befälsutbildningsförbunds medalj i guld (SkarabbfbGM)
Vinterkrigets minnesmedalj i brons


En medaljribba i miniatyr tillhörande en än så länge okänd person bestående av följande utmärkelser:

Riddare av Vasaorden
Svenska Brigadens minnesmedalj
Polonia Restituta 1918 (okänt vilken klass)
Deutsches Rotes Kreuz
Für Vaterland 1914 (tysk minnesmedalj)
GGSD 29-11-37 (Föreningen ”Gamle Georg Stage Drenge”)