Svenska Flygmärken


Vapenmärke m/26


Flygförarmärke m/36 i guld


Flygförarmärke m/36 i silver


Bombfällningsmärke m/39


Flygskyttemärke m/39


Flygsignalistmärke m/40


Flygskyttmärke m/40


Flygnavigatörmärke m/40 i guld


Flygnavigatörmärke m/40 i silver


Luftstridsmärke m/43 i guld
Utdelad i omkring 10 exemplar


Luftstridsmärke m/43 i silver
Utdelad i omkring 100 exemplar


Meterologmärke m/46


Arméns Helikopterflygare m/60


Marinens Helikopterförare M/60


Flygarmärke m/76


Helikopterspanare / Taktisk officer m/81


error: Content is protected !!