Svenska Flygmärken


Vapenmärke m/26


Flygförarmärke m/36 i guld


Flygförarmärke m/36 i silver


Bombfällningsmärke m/39


Flygskyttemärke m/39


Flygsignalistmärke m/40


Flygskyttmärke m/40


Flygnavigatörmärke m/40 i guld


Flygnavigatörmärke m/40 i silver


Luftstridsmärke m/43 i guld
Utdelad i omkring 10 exemplar


Luftstridsmärke m/43 i silver
Utdelad i omkring 100 exemplar


Meterologmärke m/46


Arméflygare m/60


Flygarmärke m/76