Konungens hovsekreterare


Följande medaljer ska ha tilldelats en av konungens hovsekreterare. Dock har jag inget namn på henne än.


Jubileumsminnestecken Carl XVI Gustaf 50 år 1996
Fullstor samt miniatyr


Finska Lejonordens Förtjänstkors


Österrikiska förtjänstkorset

error: Content is protected !!