Vinter- & Fortsättningskrigets Minneskors


Högkvarterets Minneskors utan spänne
Päämajan muistoristi ilman solki


Högkvarterets Minneskors med signalist spänne
Päämajan muistoristi viestintäjuokot solki


Högkvarterets Minneskors med huvudstabens spänne
Päämajan muistoristi Mannerheim solki


Högkvarterets Minneskors med transport spänne
Päämajan muistoristi kuljetusjoukot solki


Högkvarterets Minneskors med special styrkornas spänne
Päämajan muistoristi sissijoukot solki


Högkvarterets Minneskors med östra Karelens spänne
Päämajan muistoristi Itä-Karjalan sotilashallinto solki


Högkvarterets Minneskors med topografi spänne
Päämajan muistoristi topografijuokot solki


Hemmafront korset
Kotijoukkojen muistoristi


Flygvapnets kors utan spänne
Ilmavoimien muistoristi ilman solki


Flygvapnets kors med spänne ”Ilmatorjunta”
Ilmavoimien muistoristi ilmatorjunta solki


Flygvapnets kors med spänne ”Lentojoukot”
Ilmavoimien muistoristi lentojoukot solki


Flygvapnets kors med spänne ”Ilmavalvonta”
Ilmavoimien muistoristi ilmavalvonta solki


Flygvapnets kors med spänne ”Viestijoukot”
Ilmavoimien muistoristi viestijoukot solki


Flottans kors
Laivaston muistoristi


Kustförsvarets minneskors
Rannikopuolustuksen muistoristi


Kustförsvarets Minneskors med spänne ”Teikari”
Rannikopuolustuksen muistoristi Teikari solki


Karelska korset
Karjalan muistoristi


Pionjärs korset
Pioneeri muistoristi


Järnvägs korset
Sotarautatiemuodostelmien muistoristi


Gränsvakternas minneskors
Rajajääkärijoukojen muistoristi


Hemmafrontkvinnans minnesmedalj – numrerad
Kotirintamanaisten muistomitali – numeroitu
De första 200 medaljerna var numrerade


Hemmafrontkvinnans minnesmedalj – onumrerad
Kotirintamanaisten muistomitali – ei numeroitu