Vinter- & Fortsättningskrigets Minneskors


Högkvarterets minneskors utan spänne
Päämajan muistoristi ilman solki


Högkvarterets minneskors med signalisternas spänne
Päämajan muistoristi viestintäjuokot solki


Högkvarterets minneskors med huvudstabens spänne
Päämajan muistoristi Mannerheim solki


Högkvarterets minneskors med transporttruppernas spänne
Päämajan muistoristi kuljetusjoukot solki


Högkvarterets minneskors med specialstyrkornas spänne
Päämajan muistoristi sissijoukot solki


Högkvarterets minneskors med östra Karelens spänne
Päämajan muistoristi Itä-Karjalan sotilashallinto solki


Högkvarterets minneskors med topografitruppernas spänne
Päämajan muistoristi topografijuokot solki


Hemmafrontens minneskors
Kotijoukkojen muistoristi


Flygvapnets minneskors utan spänne
Ilmavoimien muistoristi ilman solki


Flygvapnets minneskors med spänne ”Ilmatorjunta”
Ilmavoimien muistoristi ilmatorjunta solki


Flygvapnets minneskors med spänne ”Lentojoukot”
Ilmavoimien muistoristi lentojoukot solki


Flygvapnets minneskors med spänne ”Ilmavalvonta”
Ilmavoimien muistoristi ilmavalvonta solki


Flygvapnets minneskors med spänne ”Viestijoukot”
Ilmavoimien muistoristi viestijoukot solki


Flottans minneskors
Laivaston muistoristi


Kustförsvarets minneskors
Rannikopuolustuksen muistoristi


Kustförsvarets Minneskors med spänne ”Teikari”
Rannikopuolustuksen muistoristi Teikari solki


Karelens minneskors
Karjalan muistoristi


Pionjärtruppernas minneskors
Pioneeri muistoristi


Järnvägstruppernas minneskors
Sotarautatiemuodostelmien muistoristi


Gränsvakternas minneskors
Rajajääkärijoukojen muistoristi


Hemmafrontkvinnans minnesmedalj – numrerad
Kotirintamanaisten muistomitali – numeroitu
De första 200 medaljerna var numrerade


Hemmafrontkvinnans minnesmedalj – onumrerad
Kotirintamanaisten muistomitali – ei numeroitu


error: Content is protected !!