Övriga märken och medaljer


PANSARMÄRKE

330 exemplar delades ut under fortsättningkriget


KERÄYS TALKOO MITALI


”Ståls Penning”

”Ståls penning präglades i 150 000 exemplar och såldes för att finansiera ”Finlandshjälpen”.
Såldes åren 1945-1947 av Hjälpkommittén för Finlands barns länsorganisation.


BENIGNITATIS HUMANAE
FINLANDIA MEMOR

Dessa medaljer delades ut av Finland mellan 1946 och 1949 till de fostermödrar som tog emot finska krigsbarn. Mer än 40 000 medaljer delades ut till svenska mottagare.


Nationalhjälpen 1942-1946
För krigets offer
Finlands Folkhjälp


VeteranmedaljSTOCKHOLMS STADS FRIVILLIGA SKARPSKYTTEFÖRENING
FÖR FINLAND 1941


error: Content is protected !!