Dokument – Finlands Vita Ros


Kommendör av första klassen
John Rafael Uggla


Kommendör av andra klassen
John Rafael Uggla


Riddarkors 1 klassen
Utdelat till fru Marika Victoria Auero, fru till den finländske diplomaten Olli Johannes Auero

Brev skickat från utrikesministeriet till Finlands Ambassad i Lissabon för att informera fru Auero att hon tilldelats Riddarkorset av första klass av Finlands vita ros.


2 klass medalj
Tilldelad Lea Annikki Jobintytär Laatunen


error: Content is protected !!