Unionsmärken


Märken från den svensk-norska unionen
SCANDINAVIAN DAY
July 29th 1905
Portland Ore.


error: Content is protected !!