Olympiska Spelen 1952


Stora förtjänstkorset
Suomen Olympialaisen ansioristin 1. luokka
Utdelad i 283 exemplar varav 116 till finländare


Förtjänstkorset av 2 klass
Suomen Olympialaisen ansioristin 2. luokka
Utdelad i 700 exemplar varav 508 till finländare


Förtjänstmedaljen
Suomen Olympialainen ansiomitali
Utdelad i 2000 exemplar varav 1732 till finländare


error: Content is protected !!