Diverse


”ELDFLUGAN”

››Eldflugan‹‹ är en med fosfor m.m. försedd plakett, som under mörkläggning – och i övrigt under mörker – skyddar sin bärare från sammanstötningar med andra personer.
Den befriar dock icke sin bärare från nödvändigheten att iakttaga all den försiktighet och hänsyn, som trafiken under mörkläggning – och andra förhållanden – fordrar.
››Eldflugan‹‹ är en ljusaccumulator, som likt varje annan accumulator måste laddas, och återfinnes anvisning härför på baksidan av påsen.
Pris Kr. 0:75 pr st.

För att ladda en ››Eldfluga‹‹ hålles den tätt intill en ljuskälla – elektrisk lampa eller i nödfall en brinnande tändsticka, som föres fram och åter.
På 10 – 20 sekunder är plaketten laddad för flera timmar, men bör man vid uppehåll i oupplysta
lokaler på nytt utsätta densamma för ljuspåverkan.
Under dagen bäres plaketten under rockuppslaget eller i fickan.
Om den behandlas försiktigt räcker den i åratal
Pris Kr. 0:75 pr st


SAFR
Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund


Kungliga Vattenfallsstyrelsen


I FÄLT 1942


KRIGSTJÄNSTGÖRING FÖR SVERIGE 1940


PÅ VAKT 1940 TORNEDALEN


BEREDSKAPSTJÄNST I SVERIGE


BEREDSKAP


BEREDSKAP 1941


P.V. 1939-1940


HÖGANÄS BOCKARNA 1940


PÅ VAKT


1940


VKB – Värnpliktskontoret Bergslagen


SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN


SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN
Förtjänstmärke


ARMÉNS HUNDVÄSENDE


FÖRSVARETS HUNDSKOLA


ARMÉNS HUNDSKOLA


STATENS HUNDSKOLA


SMI = Svensk Militär Idrott


FÖRENINGEN FÖR STOCKHOLMS FASTA FÖRSVAR


TYG S


VAPENBRÖDERNA – KA1


KARLSBORGS ARTILLERISTERNA


KARLSBORGS FÄSTNING


SkyddC
Totalförsvarets Skyddscentrum


Inf Kav OHS
Infanteriets och Kavalleriets officershögskolaSTUDENTFÖRENINGEN AUS-FL

AUS = Arméns underofficersskola
FL = Försvarets Läroverk


NYNÄSHAMNS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRENING 50 ÅR


SÖDERMANLANDS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRBUND


POHJOLA / NORDEN


NORDEN


Handgranat


HALMSTAD – FÖR STADENS SKYDD


KARLSBORG


FÖRSVARSUTSTÄLLNINGEN ESKILSUNA 1953


KSSÖK = Kamratföreningen Skjutskolan Övningskompani


FÖRSVARSFESTEN
FÖR SVERIGE


FÄLTIDROTTSMÄRKET / MILITÄRA IDROTTSMÄRKET


HEM I SVERIGE 1911


SVERIGES UNGDOM
DESS FRAMTID


I FÄLTSTOCKHOLMS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRBUND TUNGA AVD.


ARMÉ OCH MARINTÄFLAN MALMÖ 1914


SVENSK MILITÄR IDROTT:s MÅNGKAMPSMÄRKE


SVENSK MILITÄR IDROTT:s VINTERMÄRKE


ÖBK
Öjare Beredskapsklubb


SKIDLÖPARMÄRKETTEAM CULINAR SWEDEN
Team Culinar är Sveriges militära kocklandslag


TEAM CULINAR SWEDEN
Team Culinar är Sveriges militära kocklandslag


KRO/A
KRO/A är ett av Försvarsmaktens datasystem


COMBINED ENDEAVOR
SWEDEN


VAPENMEK. SKOLAN T9


MC KOMP 1932


PH LING
SVENSKA GYMNASTIKENS FADER


3 GR
5 K


FÖRSVARSFESTEN


MILITÄRMUSIKSAMFUNDET


AUS = Arméns Underofficersskola
Detta märke har tillhört Kapten S.F.D. Rydén


ÖREBRO FOSTABS KAMRATFÖRENINGFO32
Göteborg och Bohus försvarsområde


GSBF
Göteborgs Sjukvårdsbefälsförening


error: Content is protected !!