Diverse


”ELDFLUGAN”

››Eldflugan‹‹ är en med fosfor m.m. försedd plakett, som under mörkläggning – och i övrigt under mörker – skyddar sin bärare från sammanstötningar med andra personer.
Den befriar dock icke sin bärare från nödvändigheten att iakttaga all den försiktighet och hänsyn, som trafiken under mörkläggning – och andra förhållanden – fordrar.
››Eldflugan‹‹ är en ljusaccumulator, som likt varje annan accumulator måste laddas, och återfinnes anvisning härför på baksidan av påsen.
Pris Kr. 0:75 pr st.

För att ladda en ››Eldfluga‹‹ hålles den tätt intill en ljuskälla – elektrisk lampa eller i nödfall en brinnande tändsticka, som föres fram och åter.
På 10 – 20 sekunder är plaketten laddad för flera timmar, men bör man vid uppehåll i oupplysta
lokaler på nytt utsätta densamma för ljuspåverkan.
Under dagen bäres plaketten under rockuppslaget eller i fickan.
Om den behandlas försiktigt räcker den i åratal
Pris Kr. 0:75 pr st


SAFR
Svenska Arméns och Flygvapnets Reservofficersförbund


Kungliga Vattenfallsstyrelsen


VATTENFALLS DRIFTVÄRN 1990


I FÄLT 1942


PÅ VAKT 1940 TORNEDALEN


BEREDSKAPSTJÄNST I SVERIGE


BEREDSKAPBEREDSKAP 1941


P.V. 1939-1940


HÖGANÄS BOCKARNA 1940


PÅ VAKT


1940


VKB – Värnpliktskontoret Bergslagen


SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN


SVENSKA BRUKSHUNDSKLUBBEN
Förtjänstmärke


ARMÉNS HUNDVÄSENDE


FÖRSVARETS HUNDSKOLA


ARMÉNS HUNDSKOLA


STATENS HUNDSKOLA


SUOF = Svenska Underofficersförbundet


ORF = Officerarnas Riksförbund


KOF = Kompaniofficersförbundet


FUF = Försvarets Underofficers Förbund


FDM = Försvarets ??


POF = Plutonofficersförbundet


SRUF =Sveriges Reservunderofficersförbundet


FCPF = Försvarets Civila Personal Förbund


FCIF = Försvarets Civilanställdas IF


Järnvägarnas Driftvärn


FMCK = Försvarets Motorcykelklubb


FMCK – FÖRARMÄRKE


FMK = Försvarets Motorklubb
Nya märket


FMK = Försvarets Motorklubb
Äldre märket


SMI = Svensk Militär Idrott


FÖRENINGEN FÖR STOCKHOLMS FASTA FÖRSVAR


TYG S


VAPENBRÖDERNA – KA1


KARLSBORGS ARTILLERISTERNA


KARLSBORGS FÄSTNING


SkyddC
Totalförsvarets Skyddscentrum


Inf Kav OHS
Infanteriets och Kavalleriets officershögskolaAKS-FGS
Arméns Kadesskola
Försvarets Gymnasieskola
Bildad 1928AUS FL IDROTTSFÖRENING

AUS = Arméns underofficersskola
FL = Försvarets Läroverk
Bildad 1928


STUDENTFÖRENINGEN AUS-FL

AUS = Arméns underofficersskola
FL = Försvarets Läroverk


MILOVERKSTADEN SKÖVDE


NYNÄSHAMNS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRENING 50 ÅR


SÖDERMANLANDS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRBUND


POHJOLA / NORDEN


NORDEN


Handgranat


HALMSTAD – FÖR STADENS SKYDD


Artilleri & Ingenjörshögskolan


FOA = Försvarets Forskningsanstalt


KARLSBORG


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAPS RIKSTÄVLING 1943


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAPS RIKSTÄVLING 1944


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAPS RIKSTÄVLING 1945


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1945


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1946


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1947


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1947


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1948


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1948


SVERIGES UNGDOMSBEREDSKAP 1949


FÖRSVARSUTSTÄLLNINGEN ESKILSUNA 1953


KSSÖK = Kamratföreningen Skjutskolan Övningskompani


KSSÖK = Kamratföreningen Skjutskolan Övningskompani


FÖRSVARSFESTEN
FÖR SVERIGE


FÄLTIDROTTSMÄRKET / MILITÄRA IDROTTSMÄRKET


HEM I SVERIGE 1911SVERIGES UNGDOM
DESS FRAMTID


ROSIS – Reservofficerssällskapet i Svealand


I FÄLT


STOCKHOLMS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRBUND TUNGA AVD.


G.U.S.
Göteborgs Underofficerssällskap


ARMÉ OCH MARINTÄFLAN MALMÖ 1914


SVENSK MILITÄR IDROTT:s (SMI) MÅNGKAMPSMÄRKE
GULD- SAMT SILVERMÄRKE


SVENSK MILITÄR IDROTT:s (SMI) VINTERMÄRKE I SILVER


ÖBK
Öjare Beredskapsklubb


VÄSTERNORRLANDS LANDSKAPSVAPEN


SKIDLÖPARMÄRKET

TEAM CULINAR SWEDEN
Team Culinar är Sveriges militära kocklandslag


TEAM CULINAR SWEDEN
Team Culinar är Sveriges militära kocklandslagKADETTKRONA


KRO/A
KRO/A är ett av Försvarsmaktens datasystem


STOCKHOLMS STADSVAPEN S:t ERIK


COMBINED ENDEAVOR
SWEDEN


error: Content is protected !!