Dokument – TsMM


TsMM – Finsk text


TsMM tilldelad Skoleleven Mauno Matias Sinisalo
Observera hans födelsedatum, under vinterkriget var han blott 12 år!
Yngsta mottagaren av vinterkrigets minnesmedalj jag sett.


TsMM – Svensk Text


TsMM – Kainuu


TsMM – Karjalan Kannas


TsMM – Koivisto


TsMM – Laatokan Karjala
Löjtnant Elias Tuomainen
Född 1910-03-22 i Kajaani


TsMM – Lappi


TsMM – Mantsinsaari


TsMM – Pohjois-Karjala


TsMM – Summa


TsMM – Suommussalmi


TsMM – Taipale


TsMM – Tolvajärvi


TsMM – Kenttäarmeija


Kotijuokot med svensk text
Res.undersergeant Ralph Holger Robert Staudinger
Född 1895-07-31 i Enso

Kotijoukot med finsk text
Alikerssantti Jaakko Juhani Tilus
Född 1922-11-01 i Kokkola


TsMM – Ilmapuolustus


TsMM – Rannikopuolustus


TsMM för utlänningar


TsMM i järn för Frivillige Fritz Algot Harald Andreasson


Frivillige Bernt Wahren
Detta är den sällsynta finskspråkiga versionen av dokumentet för utländska frivilliga. Som jag förstått det tilldelades dessa dokuement oftast till finsk-amerikanska frivilliga.
error: Content is protected !!