Dokument – TsMM


TsMM – Finsk text


TsMM – Svensk Text


TsMM – Kainuu


TsMM – Karjalan Kannas


TsMM – Koivisto


TsMM – Laatokan Karjala
Löjtnant Elias Tuomainen
Född 1910-03-22 i Kajaani


TsMM – Lappi


TsMM – Mantsinsaari


TsMM – Pohjois-Karjala


TsMM – Summa


TsMM – Suommussalmi


TsMM – Taipale


TsMM – Tolvajärvi


TsMM – Kenttäarmeija


Kotijuokot med svensk text
Res.undersergeant Ralph Holger Robert Staudinger
Född 1895-07-31 i Enso

Kotijoukot med finsk text
Alikerssantti Jaakko Juhani Tilus
Född 1922-11-01 i Kokkola


TsMM – Ilmapuolustus


TsMM – Rannikopuolustus


TsMM för utlänningar


TsMM i järn för Frivillige Fritz Algot Harald Andreasson