Skyttemärken


Juniorskyttemärke
Enligt uppgift ska dessa skyttemärken komma från Liseberg.
Om någon kan bekräfta det så vore jag tacksam!SVENSKA ARMÉNS SKYTTEMEDALJ
VID PRISSKJUTNING MED ELDHANDVAPENSvenska arméns skyttemedalj
För skjutning med kulspruta


STOCKHOLMS STADS FRIVILLIGA SKARPSKYTTEFÖRENINGS FÖRSTA KOMPANI


FÖRENINGEN FÖR BEFRÄMJANDET AV SKOLUNGDOMENS VAPENÖVNINGAR


SKARP 8Svenska Pistolskytteförbundet


Svenska arméns skyttemedalj för skjutning med eldhandvapen


Svenska arméns skyttemedalj för skjutning med kulspruta


VLSF = Västerås Luft Skytte Förening
Skyttemärke Gevär

FÖR HEM OCH HÄRD


FÖR SKJUTKUNNIGHET


FÖR SKJUTSKICKLIGHETSTOCKHOLMS BEFÄLSUTBILDNINGSFÖRBUNDS SKYTTEFÖRENINGHEM OCH HÄRD


SKYTTEFÖRBUNDSTÄFLING
FÖR FOSTERLANDET


Mästarmärke Gevärsskytte


STOCKHOLM 1897


Fältskyttemärke Gevär


FÖR HEM OCH HÄRD


error: Content is protected !!