Gregor Aminoff


Foto från Armémuseum


Kammarherren Gregor Carl Georg Aminoff
Född: 1872-03-28
Död: 1934-03-18


Miniatyrkedja bestående av:
1. Saknas (troligtvis Gustav V:s jubileumsmedalj 1928)
2. Oscar II och Sophias guldjubileumsmedalj (OIISGbmt)
3. Riddare av Svärdsorden (RSO)
4. Abessinien/Etiopien – Storofficer av Stjärnorden (St.AbossSO)
5. Danmark – Kommendör av andra klass av Dannebrogorden (KDDO2)
6. Nederländerna – Storofficer av Oranienhusorden (St.OffNedOHO)
7. Frankrike – Kommendör av Hederslegionen (KFrHL)
8. Italien – Officerare av Kronorden (OffItKr)
9. Spanien – Riddare av militärförtjänstorden (RSpMFO)
10. Oldenburg – Riddare av första klass av Hus- och förtjänstorden (ROldHFO1kl)
11. Turkiet – Meschidie-orden av fjärde klassen (TMO4kl)
12. Siam/Thailand – Kronorden av fjärde klassen (SiamKrO4kl)
13. Monaco – Storkorset av Karl den Heliges Orden (StkMonS:tCO)

error: Content is protected !!