Dokument – Svärdsorden


Riddare av kungliga Svärdsorden
tilldelad Edward Barnekow 5 maj 1860


Riddare av Kungliga Svärdsorden tilldelad
Ryttmästare Anders Petter Ståhle den 1 december 1887


Riddare av Kungliga Svärdsorden, första klassen tilldelad
Kapten Oscar Thomas Erhard Byström den 1 december 1898


Riddare av kungl. Svärdsorden första klassen
Bulgariske kaptenen Iwan Stojanoff

29 november 1941

error: Content is protected !!