Dokument – Svärdsorden


Riddare av kungliga Svärdsorden
tilldelad R. Möllerswärd den 20 December 1798


Riddare av kungliga Svärdsorden
tilldelad Pehr Gustaf Hjelm den 28 januari 1836


Riddare av kungliga Svärdsorden
tilldelad Edward Barnekow 5 maj 1860


Riddare av Kungliga Svärdsorden tilldelad
Ryttmästare Anders Petter Ståhle den 1 december 1887


Riddare av Kungliga Svärdsorden, första klassen tilldelad
Kapten Oscar Thomas Erhard Byström den 1 december 1898


Riddare av kungl. Svärdsorden första klassen
Bulgariske kaptenen Iwan Stojanoff

29 november 1941

error: Content is protected !!