Dokument – Svärdsorden


Riddare av Kungliga Svärdsorden tilldelad
Ryttmästare Anders Petter Ståhle den 1 december 1887

Riddare av kungl. Svärdsorden första klassen
Bulgariske kaptenen Iwan Stojanoff

29 november 1941

error: Content is protected !!