Anders Petter Ståhle


Överstelöjtnant Anders Petter Ståhle
Född 1844-04-19 på Hjälmhults kungsgård utanför Allerum, Skåne
Död 1928-06-06 i Helsingborg


Karriär inom Skånska Husarregementet
Underofficer vid Skånska husarregementet 1863
Underlöjtnant 1865
2:dre regementsadjutant 1865
2:dre löjtnant 1874
1:ste löjtnant 1878
2:dre ryttmästare 1885
1:ste ryttmästare och skvadronchef 1887
Major 1896
Överstelöjtnant 1902
Avsked från regementet 1902
Avsked ur armén 1909


Gift 1873 med Anna Augusta Fock (1852-1948).


Ordensbrev för Riddare av Kungliga Svärdsorden den 1 december 1887

error: Content is protected !!