Curt Göransson


Curt Ture Engelbrecht Göransson
General och Arméchef
Född 1909-07-15 i Stockholm
Död 1996-11-11 i Stockholm


Liten bandribba bestående av fem st medaljer


Stor bandribba bestående av 8st medaljer


Stor bandribba bestående av 10st medaljer


Bandribba bestående av fullstora band av Svärdsorden, Nordstjärneorden samt Vasaorden


Två bandribbor bestående av små band av Svärdsorden, Nordstjärneorden samt Vasaorden


Medaljribba innehållandes Nordstjärneorden samt Vasaorden.
Tanken är att komplettera med de saknade ordnarna när jag får möjlighet.
RNO: 1953
RVO: 1943


Miniatyrribba innehållandes Svärdsorden, Nordstjärneorden samt Vasaorden.
Tanken är att komplettera med miniatyrer när jag får möjlighet.


Miniatyrribba innehållandes Nordstjärneorden samt Vasaorden.
Tanken är att komplettera med miniatyrer när jag får möjlighet.

error: Content is protected !!