Pro Patria


Medaljer från Kungliga Sällskapet Pro Patria


Tilldelad Elias Jansson 1883


Belöningsmedalj i silver att bära om halsen
tilldelad Brädgårdsförmannen Oskar Lundstedt
för 36 års plikttrogen tjänst den 1 juli 1948

error: Content is protected !!