Pro Patria


Medaljer från Kungliga Sällskapet Pro Patria


Tilldelad Elias Jansson 1883


error: Content is protected !!