Släpspännen


Släpspänne bestående av:
Frihetskors 4 klass utan svärd
Finlands Vita Ros riddarkors
Olympiadens-minnesmedalj/minneskors
Vinterkrigets minnesmedalj


Ensam bandribba till östgränsmedaljen (Raja-mitali)
Medaljen delades endast ut i 134 exemplar