Släpspännen


Släpspänne bestående av:
Frihetskors 4 klass utan svärd
Finlands Vita Ros riddarkors
Olympiadens-minnesmedalj/minneskors
Vinterkrigets minnesmedalj


Ensam bandribba till östgränsmedaljen (Raja-mitali)
Medaljen delades endast ut i 134 exemplar


Liten bandribba med Frihetsmedaljen 2 klass och Vinterkrigets minnesmedalj


Bandribba bestående av:
Finlands vita ros
Skyddskårens förtjänstkors/medalj
Aunus Minnesmedalj
Karelens Minnesmedalj


Bandribba bestående av:
Frihetskorsets orden 4kl med svärd
Finlands Vita Ros
Frihetskrigets Minnesmedalj med ros
Vinterkrigets Minnesmedalj
Danska Dannebrogorden


error: Content is protected !!