Heliga Lammets Orden


Storkors
Utdelad i 10 exemplar


Storkorsets kraschan
Utdelad i 10 exemplar


Kommendörskors 1 klass
Utdelad i 26 exemplar


Kommendörskors 2 klass
Utdelad i 23 exemplar


Riddarkors 1 klass
Utdelad i 26 exemplar


Riddarkors 2 klass
Utdelad i 55 exemplar


1 klass medalj
Utdelad i 73 exemplar


2 klass medalj
Utdelad i 34 exemplar


error: Content is protected !!