Truppslagstecken


FLOTTAN


LUFTVÄRNET


PLIKTVERKET


POLISENFÖRSVARSMAKTENS INTERNATIONELLA CENTRUM (SWEDINT)


Kungliga Vattenfallsstyrelsen


ARTILLERI- OCH INGENJÖRSHÖGSKOLAN


FörsvarshögskolanFOA = FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALTKUSTARTILLERIET
Detta är ett epålettmärke som blivit omgjort till nålmärkePANSARTRUPPERNA


I21 – VÄSTERNORRLANDS REGEMENTE


FLOTTAN
TRÄNGSTRUPPERNA


INGENJÖRTRUPPERNA


KUSTARTILLERIET


KUSTARTILLERIET


KUSTJÄGARNA


LAOS
Lunds Akademiska Officers Sällskap


KAVALLERIET


I12SIGNALISTERNA


MILITÄRPOLISEN


INTENDENTUREN


INTENDENTUREN


VÄG OCH VATTENBYGGNADSKÅREN


KRIGSHÖGSKOLAN


KRIGSHÖGSKOLAN 1953-1955


KRIGSHÖGSKOLAN 1955-1957


KRIGSHÖGSKOLAN 1958-1960


FALLSKÄRMSJÄGARNA


LUFTVÄRNET


SD = SKÅNSKA DRAGONREGEMENTETINFANTERIET


LAPPLANDSJÄGARNA


ARMÈSTABEN M/60


VÄRMLANDS REGEMENTE


I19 NORRBOTTENS REGEMENTE


TYGTEKNISKA KÅREN


PANSARTRUPPERNA


MILITÄRMUSIKKÅRERNAS KAMRATFÖRENING


FALLSKÄRMSJÄGARSKOLANS IF
Bildad 1951VÄRMLANDS REGEMENTE


FBU?
Frivillig Befäls Utbildning

FÖRENINGEN ARMÈMUSEI VÄNNER

AMF 1


Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen


Gustaf VI AdolfFÄLTVETERINÄRKÅREN


FLC – FÖRSVARETS LÄROMEDELSCENTRAL


Militärhögskolan


Försvarsmakten


Artilleriet


KOMPANISIFFRORAUDITÖR

error: Content is protected !!