F9 – Göta Flygflottilj

Göta Flygflottilj var verksam i Göteborg mellan 1940-1969



KUNGL. GÖTA FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING


G.U.S
ÖSB – A2 – RUOG – LV6 – KA4 – F9
GUS = Göteborgs Underofficerssällskap


error: Content is protected !!