Officersförbund


Officersförbundets förtjänstmedalj


Reservofficersförbundets guldmedalj
Just denna medalj är tilldelad en dansk därav bandmonteringen


Reservofficersförbundets guldmedalj med spänne


Reservofficersförbundets silvermedalj


Reservofficersförbundets bronsmedalj


Försvarsgillets förtjänstkors i silver
Kan tilldelas för förtjänstfullt arbete efter 10 års medlemskap


Försvarsgillets förtjänstkors i brons
Kan tilldelas för förtjänstfullt arbete efter minst 4 års medlemskap


Försvarsgillets förtjänstmedalj


Underofficersförbundets förtjänstkors
Utdelad i cirka 200 exemplar


Underofficersförbundets förtjänstkors med spänne
Utdelad i cirka 50 exemplar


Underofficersförbundets förtjänstmedalj i guld
Utdelad i cirka 20 exemplar


Underofficersförbundets förtjänstmedalj i silver
Utdelad i cirka 400 exemplar


Underofficersförbundets förtjänstmedalj i brons
Utdelad i cirka 1000 exemplar


Toimiupseeriliiton Förtjänstmedalj
Utdelad i cirka 1000 exemplar


Toimiupseeriliiton Förtjänstmedalj med spänne
Utdelad i cirka 100 exemplar


Kadettskolans förtjänstmedalj
Utdelad i cirka 200 exemplar


Kadettskolans förtjänstmedalj med svärd
Utdelad i cirka 50 exemplar


Olycksfallsförsäkringscentralens förtjänstmedalj


Fredsbaskrarnas kors


Fredsbaskrarnas kors 2 klass


Fredsbaskrarnas Nobel-kors


error: Content is protected !!