Idrottsföreningar


FLOTTAN

Marinförvaltningens IF

Kungliga Flottans IF

Flottans IF

Äldre märke


Nyare märke

FIK = FLOTTANS IDROTTS KLUBB

Kungliga Flottans IF

IF Nya Varvet

Kungliga Flottans IF

Stockholms Örlogsvarvs IF

Karlskrona Örlogsvarvs IF

Stockholms Örlogsstations Pistolskytteförening

Svenska Örlogsflottans Skytteförening

Kungliga Sjökrigsskolans IoSkF

Marinkommando Västs Civilanställdas IF

Örlogsberga SkF


FLYGVAPNET

Kungliga Västmanlands Flygflottilj (F1)


Kungliga Roslagens Flygflottilj (F2)


Kungliga Östgöta Flygflottilj (F3)


Kungliga Jämtlands Flygflottilj (F4)


Kungliga Krigsflygskolan (F5)

Kungliga Skånska Flygflottiljen (F10)


Kungliga Södermanlands Flygflottilj (F11)


Kungliga Kalmar Flygflottilj (F12)


Kungliga Bråvalla Flygflottilj (F13)


Kungliga Hallands Flygflottilj (F14)


Kungliga Upplands Flygflottilj (F16)


Kungliga Blekinge Flygflottilj (F17)


Kungliga Norrbottens Flygflottilj (F21)

CVV FILIALENS IF
Centrala Verkstäderna Västerås

CVV IF
Centrala Verkstäderna Västerås

CVM IF
Centrala Verkstäderna Malmslätt

CVM IF
Centrala Verkstäderna Malmslätt

CVA IF
Centrala Verkstäderna Arboga

CVÖ IF
Centrala Verkstäderna Östersund

Centrala Verkstädernas IF


KUSTARTILLERIET

Kungliga Kustartilleriets IF
1910-1942

Kungliga Kustartilleriets IF 75-års jubileum 1910-1985

Kungliga Vaxholms KA-reg IF (KA1)
Bildad 1907

Kungliga Karlskrona KA-reg IF (KA2)
Bildad 1914

KA2 IF
MÄSTERSKAP 1949

Kungliga Karlskrona KA-reg pistolskytteklubb (KA2 PSK)

Kungliga Gotlands KA-kårs IF (KA3)
Bildad 1939

Kungliga Älvsborgs KA-reg IF (KA4)
Bildad 1942

Kungliga Härnösands KA-detachements I o SkF (KA5)
Bildad 1944

Kungliga Vaxholms KA-reg SkF (KA1)
Bildad genom en sammanslagninag 1943 av Officerarnas skjutförbund och Rindö SkF

Kungliga Karlskrona KA-reg SkF (KA2)
Bildad 1906

Kungliga Kustartilleriets Civilanställdas Koporationsklubb


INFANTERIET

Kungliga Svea Livgardes IK (I1)
Bildad 1889

Kungliga Svea Livgardes SkF (I1)
Bildad 1928

Kungliga Svea Livgardes Underofficerares Skytteförening (I1)
Bildad 1904

Kungliga Göta Livgardes IF (I2)
Bildad 1894, upphörde 1939

Kungliga Värmlands Regementes IF (I2)
Bildad 1913

Kungliga Livregementets Grenadjärer IF (I3)
Bildad 1907

Kungliga Livgrenadjärregementets IF (I4)
Bildad 1907
Äldre märket

Kungliga Livgrenadjärregementets IF (I4)
Bildad 1907
Nyare märket

SkK 2:a Livgrenadjärregementet (I5)

Kungliga Jämtlands Fältjägarregementes IF (I5)
Bildad 1909

Kungliga Jämtlands Fältjägarregementes IF (I5)
Bildad 1909

Kungliga Jämtlands Fältjägarregementes SkF (I5)

Kungliga Norra Skånska Regementets IF (I6)

Kungliga Södra Skånska Regementets IF (I7)

Kungliga Upplands Regementes IF (I8)
Bildad 1908

Kungliga Upplands Regementes SkF (I8)

Kungliga Skaraborgs Regementes IF (I9)
Bildad 1909

Kungliga Södermanlands Regementes IF (I10)
Bildad 1908

Kungliga Södermanlands Regementes SkF (I10)
Bildad 1943

Kungliga Kronobergs Regementes IF (I11)
Bildad 1907

Kungliga Jönköping-Kalmars Regementes IF
Bildad 1912
Äldre märket före 1949

Kungliga Norra Smålands Regementes IF (I12)
Nyare märket efter 1949

Kungliga Dalregementets IF (I13)
Bildad 1908

Kungliga Hälsinge Regementes IF (I14)
Bildad 1907

Kungliga Älvsborgs Regementes IF (I15)
Bildad 1907

Kungliga Hallands Regementes IF (I16)
Bildad 1909

Kungliga Bohusläns Regementes IF (I17)
Bildad 1908

Kungliga Gotlands Infanteriregementes IK (I18)
Bildad 1905

Kungliga Norrbottens Regementes IF (I19)
Bildad 1908

Norrbottens regementes idrottsförenings skidlöparmärke (I19)

Kungliga Västerbottens Regementes IF (I20)
Bildad 1907

Kungliga Västernorrlands Regementes IF (I21)
Bildad 1906

Kungliga Lapplands Jägarregementes IF (I22)

Kungliga Norra Skånska Infanteriregementets IF (I24)
Bildad 1908

Kungliga Södra Skånska Infanteriregementets IF (I25)
Bildad 1908

Kungliga Vaxholms Grenadjärregementes IF (I26)
Bildad 1907, upphörde 1929

Arméns Jägarskolas IF
Bildad 1945

Infanterivolontärskolans IF
Bildad 1907, upphörde 1928


Pansarregementen

Kungliga Göta Pansarlivgardes IF (P1)
Bildad 1945

Kungliga Skånska Dragonregementets IF (P2)
Bildad 1908

Kungliga Skånska Dragonregementets Civila IF

Kungliga Skånska Dragonregementets SkF (P2)
Bildad 1959

Kungliga Skaraborgs Pansarregementes IF (P4)
Bildad 1909

P4-Verkstädernas IF (P4)

Kungliga Norra Skånska Pansarregementets IF (P6)
Bildad 1908

Kungliga Södra Skånska Pansarregementets IF (P7)
Bildad 1908

Kungliga Södermanlands Pansarregementes IF (P10)

Kungliga Gotlands Pansarregementes IK (P18)
Bildad 1905


Kavalleriet

Kungliga Livgardet till hästs IF (K1)
Bildad 1895
Före namnändringen 1928

Kungliga Livregementet till hästs IF (K1)
Bildad 1895
Efter namnändringen 1928 och före 1953

Kungliga Livgardesskvadronens IF (K1)
Bildad 1895
Efter namnändringen 1953

Kungliga Livregementets Dragoners IF (K2)
Bildad 1905

Kungliga Skånska Kavalleriregementets IF (K2)
1928-1943

Kungliga Skånska Kavalleriregementets IF (K2)
1946-1952

Kungliga Skånska Kavalleriregementets 4:e Skvadrons IF (K2)

Kungliga Skånska Kavalleriregementets Skytteförening (K2 SKF)

Kungliga Livregementets Husarers IF (K3)
Bildad 1908

Kungliga Smålands Husarregementes IF (K4)
Bildad 1910, utgår 1928

Kungliga Norrlands Dragonregementes IF (K4)
Bildad 1905

Kungliga Norrlands Dragonregementes SkF (K4)

Kungliga Skånska Husarregementets IF (K5)
Bildad 1908, upphörde 1928

Kungliga Skånska Dragonregementets IF (K6)
Bildad 1908, upphörde 1928

Kronprinsens Husarregementes IF (K7)
Bildad 1909, upphörde 1928

Kungliga Norrlands Dragonregementes IF (K8)
Bildad 1905, namnändrad 1928 till K4


ARTILLERIET

Kungliga Svea Artilleriregementes IF (A1)
Bildad 1898

Kungliga Göta Artilleriregementes IF (A2)
Bildad 1908, upphörde 1962

Kungliga Göta Artilleriregementes Civila Idrottsförening (A2 CIF)

Kungliga Wendes Artilleriregementes IF (A3)
Bildad 1909

Kungliga Norrlands Artilleriregementes IF (A4)
Bildad 1902
Äldre märket

Nyare märket

Kungliga Upplands Artilleriregementes IF (A5)
Bildad 1907, upphörde 1928

Kungliga Norrbottens Artilleriregementes IF (A5)
Bildad 1929

Kungliga Smålands Artilleriregementes Sk- o IF (A6)
Bildad 1907

Kungliga Gotlands Artillerikårs IF (A7)
Bildad 1908

Kungliga Bodens Artilleriregementes IF (A8)
Bildad 1920

Kungliga Positionsartilleriregementets IF (A9)
Bildad 1909, upphörde 1929

Kungliga Bergslagens Artilleriregementes IF
Bildad 1944

Kungliga Karlsborgs Artillerikårs IF (A10)
Bildad 1912, upphörde 1929

Kvibergs SkF (A2)


LUFTVÄRNET

Kungliga Karlsborgs Luftvärnsregementes GIF (Lv 1)
Bildad 1912

Kungliga Karlsborgs Luftvärnsregementes BrK (Lv 1)
Bildad 1951

Kungliga Östgöta Luftvärnsregementes IF (Lv 2)
Bildad 1939
Upphörde 1962

Kungliga Gotlands Luftvärnsbataljons IF (Lv 2)
Bildad 1962

Kungliga Stockholms Luftvärnsregementes IF (Lv 3)
Bildad 1941

Kungliga Skånska Luftvärnsregementets IF (Lv 4)
Bildad 1941

Tyvärr saknas nålen

Kungliga Sundsvalls Luftvärnskårs IF (Lv 5)
Bildad 1941

Kungliga Göteborgs Luftvärnskårs IF (Lv 6)
Bildad 1942

Kungliga Luleå Luftvärnskårs IF (Lv 7)
Bildad 1941

Kungliga Luleå Luftvärnskårs IF (Lv 7)
Bildad 1941

KIF Lv 20
Kamrat- o IF Lv20


INGENJÖRSTRUPPERNA

Kungliga Svea Ingenjörskårs IF (Ing 1)

Kungliga Svea Ingenjörsregementes Pssk (Ing 1)

Kungliga Svea Ingenjörsregementes OskK (Ing 1)

Kungliga Göta Ingenjörsregementes IF (Ing 2)
Bildad 1907

Fälttelegrafkårens IF (Ing 3)
Bildad 1902
Upphörde 1937

Kungliga Bodens Ingenjörskårs IF (Ing 4)
Bildad 1909
Upphörde 1937

Kungliga Bodens Ingenjörskårs IF (Ing 3)
Bildad 1937

Kungliga Bodens Ingenjörskårs PssK (Ing 3)
Bildad 1958

Flygkompaniets IF (Ing 3)
Bildad 1921
Upphörde 1927


SIGNALISTERNA

Kungliga Svea Signalregementes IF (S1)
Bildad 1908

Kungliga Signalkompaniets Sk- o IF (S1 B)
Bildad 1944

Kungliga Göta Signalregementes IF (S2)
Bildad 1958

Kungliga Norrlands Signalbataljons Sk- o IF (S3)
Bildad 1957


TRÄNGEN

Kungliga Svea Trängkårs I- o Skf (T1)
Bildad 1908
Upphörde 1949

Kungliga Svea Trängregementes IF (T1)
Bildad 1949

Kungliga Svea Trängregementes PsK (T1)

Kungliga Göta Trängkårs IF (T2)
Bildad 1919
Upphörde 1950-

Kungliga Göta Trängregementes IF (T2)
Bildad 1950-

Kungliga Norrlands Trängkårs IF (T3)
Bildad 1908

Stockholms Intendenturkompanis Kamrat- o IF

Karlsborgs Garnisions IF
Bildad 1912


DIVERSE

Fallskärmsjägarskolans IF
Bildad 1951

Arméns Motorskolas IF

Arméns Uoffskola – Försvarets Läroverks IF (AUS-FL)
Bildad 1928

Arméns Kadettskola – Försvarets Gymnasieskola (AKS-FGS)

Militär Idrotts Stockholmsavdelning (MIS)

Försvarets Motorklubb (FMK)

Försvarets Motorklubb (FMK)

Försvarets Motorcykelklubb (FMCK)

Försvarets Motorcykelklubb (FMCK)
Förarmärke

Försvarets Fabriksstyrelses IF (FFS)

Försvarets Fabriksverks Huvudkontors SK (FFV HK)

Försvarets Civilanställdas IF (FCIF)


error: Content is protected !!