Ingenjörstrupperna


ING 1 – Svea Ingenjörskår


KUNGL. SVEA INGENJÖRREGEMENTES IF
Bildad 1890
Märke från efter namnbytet 1955


KUNGL. SVEA INGENJÖRREGEMENTESIKF = Svea Ingenjörsregementes KamratföreningING 2 – Göta Ingenjörkår


Ing 2 IF
Bildad 1907


ING 3 – Bodens Ingenjörkår


ING. 3 IF
Bildad 1909
Märke från efter 1937-


POLAR PIONIÄRERNA


POLARPIONIÄRERNA BODENS INGKÅR


ING 3 1909-1959 ING 3
SKYTTE – IDROTT6 ING. KOMP. 1939-1941
SPÖKBRIGADEN


Allmänna


INGKAS – Ingenjörstruppernas Kadett och Aspirant Skola


F.D. Befälsföreningen Pionjärernas hedersnål


FÖRENINGEN PIONJÄRERNAS MEDLEMSMÄRKE


FORTIFIKATIONENVÄG OCH VATTENBYGGNADSKÅREN


AI = ARMÉFÖRVALTNINGENS INGENJÖRFÖRENING


error: Content is protected !!