Luftvärnet


Lv1 = Karlsborgs Luftvärnsregemente


Lv2 = Östgöta Luftvärnsregemente / Gotlands Luftvärnskår


Lv3 = Roslagens Luftvärnskår


Lv4 = Skånska Luftvärnskåren


Lv5 = Sundsvalls Luftvärnsregemente


Lv6 = Luftvärnsregementet


G.U.S
ÖSB – A2 – RUOG – LV6 – KA4 – F9
GUS = Göteborgs Underofficerssällskap


Lv7 = Norrlands Luftvärnskår


STOCKHOLMS LUFTSKYDDSOMRÅDE
ROLEDARE: numrerad 190
BLOCKLEDARE: numrerad 77
DISTRIKTSLEDARE: numrerad 51


BLOCKLEDARE – HÄLSINGBORG


BLOCKLEDARE I GÖTEBORG


GLV 1940


GLV 1940


GAF 1948C-f UP


L.S.F.
Luftskyddsföreningen


VLF – FÖRTJÄNSTMÄRKE


RIKSLUFTSKYDDSFÖRBUNDET


RIKSLUFTSKYDDSFÖRBUNDET


ALSHÄLSINGBORGS LUFTSKYDDSFÖRENING


HÄLSINGBORGS LUFTSKYDDSFÖRENING


LUFTSKYDDSÖVNINGARNA – GÖTEBORG 1937


LV17


BOFORS LUFTVÄRNSFÖRENING


STOCKHOLMS LUFTSKYDDSFÖRENING


FÖR LUFTSKYDDET
Norrköping


N. LvF
Norrköpings Luftvärnsförening


STOCKHOLMS LUFTSKYDDSFÖRENING


STOCKHOLMS LUFTVÄRNSFÖRENING


AKTIV LUFTSKYDDSPERSONAL


AKAN 1938


BLF
Blekinge Luftvärnsförening


SPÅNGA LUFTSKYDDSFÖRENING


LIDKÖPING MED OMNEJD – LUFTVÄRNSFÖRENING


KAMRATFÖRENINGEN REUTER


UDDEVALLA


GÖTEBORG


LUFTSKYDD


LS 1939-1945


LL


LUFTSKYDDSÖVNING I ESKILSTUNA 1941


LUFTSKYDDETS DAG 13/10 1940 – NORRKÖPING


LV 111BROMMA LUFTSKYDDSFÖRENING
FÖRTJÄNSTMÄRKE


FÖR LUFTVÄRNET – S.O.L.F.
SOLF = Stockholmsområdets lufvärnsförening


RIKSLUFTSKYDDSFÖRBUNDET


LV38 UPPSALA


LV13 1939
LV13 var placerade på Gliaberget vid Bromma flygplats

error: Content is protected !!