S.F.D. Rydén


Kapten Sven Fredrik Daniel Rydén
Född 1916-06-15
Död 1981-08-22


Medaljribba bestående av:
Riddare av Svärdsorden
Hemvärnets förtjänstmedalj i silver
FN-medalj
FN-medalj


Tre monterade förtjänsttecken


Silvermärke FÖR SVERIGE


Nålmärke från Arméns Underofficersskola (AUS)


error: Content is protected !!