Robert Winqvist


Carl Robert Ferdinand Winqvist
Exportdirektör på Husqvarna AB
Född 1886-01-20 i Kroppa, Värmland
Död 1970-10-30 i Skärstad, Småland


Medaljribba bestående av:
Riddare av kungliga Vasaorden (1937-11-15) – Saknas tyvärr
Jönköping Läns Skytteförbunds guldmedalj (1921)
Riddare av Finlands Vita Ros 1 klass (1947-03-04)
Finska medaljen för Humanitär Verksamhet (19??)

Utöver dessa medaljer var han även riddare av den Tyska Örnorden
(Das Verdienstkreuz des ordens vom Deutschen Adler, Dritter stufe)


Dokumentet till Tyska Örnorden tilldelad
”dem Exportdirektor Herrn Carl Robert Ferdinand Winqvist”

den 11 augusti 1942


Ordensstatuter till Örnorden
Verdienstorden vom Deutschen Adler
Verordnung und Satzung


Framsidan av mappen som dokumentet samt statuterna ligger i.


error: Content is protected !!