Miniatyrer


Befrielsen av Helsingfors


Tammerfors MinnesmedaljVenäjänsaari Minnesmedalj


error: Content is protected !!