Miniatyrer


Befrielsen av Helsingfors


Tammerfors Minnesmedalj


Just detta exemplar har tillhört den svenske frivilliga piloten Nils Häggbom
Silverstämplad


Venäjänsaari Minnesmedalj