DOKUMENT – FRIVILLIGA


TsMM i guld
Utdelad till kronprins GUSTAF ADOLF

Detta är givetvis inte originaldokumentet utan en kopia av hög kvalitet

error: Content is protected !!