Dokument – Frihetskors


Frihetskors IV klass utan svärd 1918
Vicehäradshövdingen Lennart Mitter


Dokument till Frihetskors 1918 med fransk text


VR1 med kraschan


Frihetskors med svärd 1939

Frihetskorset 3e klass
tilldelad Oberstabsarzt Dr. Karl Schnell 19/12 1941


VR4
Fänrik Ture Herbert Almgren 1944

Frihetskors 4klass
tilldelat Fänrik Ture Herbert Almgren

VM1 till en tysk matros Reinhardt

Frihetsmedalj 1klass
tilldelat Matros Reinhardt

VM1 1941
Alikersantti Eino Jalmari Ranta


VM1 PR 1941
Ylikersantti Oiva Heikki Häkämies


VM2 1941
Lotta Anjariitta Reimi


VM2 PR 1941
Sairaanhoitajatar Outi Kiianlinna


VM2 1944
Tilldelad Korpral Hannu Olavi Mikael Kaisla


Sorgemedaljen

Sorgemedalj
Blanco-dokument

Dokument för Frihetsmedaljen till tyska soldater


Frihetsmedalj 2 klass tilldelad Feldwebel Martin Herrnbrodt 1942

error: Content is protected !!