Sportförbundet


Storkors – Typ 1945
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi
Utdelad i 29 exemplar


Storkors – Typ 1983
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi
Utdelad i 22 exemplar 1983-2022


1 klass kors – Typ 1945
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi
Utdelad i xxx exemplar


1 Klass kors – Typ 1983
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultainen ansioristi
Utdelad i xxx exemplar


2 klass kors – typ 1945
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi
Utdelad i xxx exemplar


2 klass kors – typ 1983
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi
Utdelad i xxx exemplar


1 klass medalj – typ 1945
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein
Utdelad i xxx exemplar


1 klass medalj – typ 1983
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein
Tyvärr är en stor del av förgyllningen bortputsad


2 klass medalj – typ 1945
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali
Utdelad i xxx exemplar


2 klass medalj – typ 1983
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali
Utdelad i xxx exemplar


3 klass medalj – typ 1945
Suomen Urheilun pronssinen ansiomitali
Utdelad i xxx exemplar


error: Content is protected !!