Kgl. Patriotiska Sällskapet


KPS sällskapets medalj i guld för långvarig trogen tjänst tilldelad
Rudolf Lindeskog i Östra Ed.

Rudolf föddes 1880-06-22 i Törnsfall, Kalmar och dog 1965-08-17 i Berghem, Östra Ed
Under sin långa karriär han med att vara både bankman, kantor och förskolelärare och på 50-års dagen erhöll han Patriotiska Sällskapets guldmedalj i andra storleken som tack för 28 års tjänst inom kyrkan.

I samband med Vinterkrigets utbrott i Finland så skänkte Lindskog sin guldmedalj till Finlandsinsamlingen och fick då denna förgylda bronsmedalj i ersättning. Medaljkanten är stämplad med ”Brons” samt ”Guldet till Finland 1940”.


Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst
tilldelad Johannes Persson


Kungliga Patriotiska sällskapets medalj för berömvärd odlingsflit
tilldelad Karl Fredrik Strömberg


FÖR FÖRTJÄNSTER OM TRÄDGÅRDSODLING

Tilldelad J.A. Moberg


Tilldelad Theodor Svensson


Släpspänne

error: Content is protected !!